ULCINJ

Ulcinj je posledným mestom nachádzajúcim sa na Jadranskej magistrále - 16 km od Albánskych hraníc. Osada tu existovala už v ilýrsko - gréckom období. Dľa povesti ho založili plavci z Kolchidy- Argonauti na svojej plavbe za zlatým rúchom  a nazvali ho Kolchínium. Počas slobodného ilýrskeho štátu zaznamenalo veľký rozmach, vyrástlo vo významnú námornú základňu. V 10. storočí sa spomína pod názvom Helcínium a v roku 1183 ho prevzal stefan Nemanja, začal ho prebudovávať na významné námorné a obchodné stredisko srbskej ríše, v tom čase mesto malo už aj mincovňu. S piesčitými plážami, dlhými cca 14 km je ulcinj jedným z najatraktývnejších letovísk Čiernej Hory. Drobný piesok jeho pláží obsahuje mnoho zlúčenín soli a jódu, preto sa ulcinjské pláže využívajú pri liečbe reumy, kožných a nervových ochorení,... Pri Ulcinji sú najväčšie soľné polia (saliny) na celom pobreží Jadranu. V 60-ych rokoch sa začala výstavba zariadení cestovného ruchu okolo 12 km dlhej Veľkej pláže (6 hotelov, 4 vilové osady). Z južného konca mesta sa Veľká pláž tiahne až k ústiu rieky Bojany do Jadranského mora, ktoré je nielen dlhá ale aj široká. Celých 100 metrov od mora voda siaha po kolená, čiže je vhodná pre deti i neplavcov. V ústí rieky Bojany je najväčšie nudistické stredisko v Európe na ostrove Ada s rozlohou 400 ha. Leto v Ulcinji- najjužnejšom cípe čiernohorského prímoria začína už v druhej polovici apríla a končí v posledných októbrových dňoch.