TIRANA - ALBÁNSKO

Je novým hlavným mestom Albánska od roku 1920. Zároveň je aj najväčším a najmodernejším mestom v Albánsku. Bolo to mestečko, ktoré založil Sulejman Paša z Mulleti v 17 storočí. Vtedy to bolo mestečko ktoré sa moc nezväčšovalo. Tým že sa mesto nachádza presne v centre Albánska albánský kráľ Zogu I rozhodol aby sa Tirana stala hlavným mestom. Vtedy sa mesto veľmý rýchlo zväčšovalo ako aj počet jej obyvateľov. Centrum Tirany je vybudován za pomoci talianských architektov, ktorý projektovali hlavné dve námestia námestie Skenderbega a dnešné námestie Matky Terezy ako aj okolité budovy. V centre sa nachádza aj mešita, ktorá bola postavená ešte v 17 storočí, hodinová veža z 18 storočia, množstvo budov, ktoré sú ovplyvnené talianskou architektúrou ako aj budovy ktoré sú postavené v socialistickom režíme. Aj v dnešnej dobe sa Tirana rozširuje a neustále sa objavujú nové ulice ako aj nové budovy.

Prvým hlavným mestom Albánska je mesto Durres, ktoré je dneska druhým najväčším mestom. Výlet do Tirany zahrňa aj navštevu tohto mesta, ktoré je známe aj tým že je jedným z najstarších miest Európy. Bol to prístav ešte v 7 storočí pred naším letopočtom, ktorý sa v tom čase stal jedným z najdvôležitejších na tejto časti stredozemia. Mesto bolo založené Epidamnom a neskôršie v 5 storočí p.n.l. sa stalo jednou z príčin peloponezkej vojny. V meste je do dnes vidno vplyv civilizácií ako aj náboženstiev, ktoré sa tu vystriedali. Sú tu pozostatky rímskeho amfiteatru ako aj rímských kúpeli, staré mestské opevnenia, katolické a pravoslávne kostoly ako aj mešity. Mesto bolo stavane aj dodnes sa stava na starých základoch. Mesto do dnes má tradíciu námorného mesta. Kúsok od starého mesta sa nachádza prekrásna piesočnatá pláž, na ktorej sa nachádza množstvo nových súkromných hotelov, reštaurácií ako aj diskotek.