SKADARSKÉ JAZERO

Najväčšie jazero na Balkáne (300 km2) s priemernou hĺbkou 5-8 m sa nachádza z Podgorice smerom na Petrovac. Jazero pretína hranica medzi Čiernou Horou a Albánskom. Je dlhé 43 km, 14 km široké, z toho pripadá 222 km2 Čiernej Hore a 148 km2 Albánsku. Rozloha Skadarského jazera však nieje stále rovnaká, počas jesene a zimi hladina stúpa cca 2,5 až 3m a rozloha sa zvýši o 550 km2, čo trvá každoročne 5 až 6 mesiacov. Pre svoju bohatú faunu a flóru je jeho oblasť vyhlásená za národný park (45 druhov rýb, 270 druhov vtákov, bujná vegetácia). Mestečko Virpazar sa nachádza na brehu Skadarského jazera, v okolí má bohaté staré vinohrady, možnosť poľovania, rybolovu a pestovania vodných športov.