BOKA KOTORSKÁ

Je najzaujímavejšia časť Čiernohorského prímoria. Bokakotorský záliv s rozlohou 88 km2 má priemernú hĺbku 35m, pri vstupe je široký viac ako 1500m a dĺžka pobrežia zátoky je 106km. Stredoveké námornícke mesto Perast leží 3km od mesta Risan smerom na Kotor. Jeho vznik je spojený s ilýrskym kmeňom Pirasta, v roku 1585 sa mesto stalo samostatným námornícko-obchodníckym strediskom. Ostrov gospa od Škrpjela je umelý, po stáročia ho kameňami zasypávali námorníci štastne sa vracajúci z plavieb a postupne na ňom navŕšili kostolík,ktorého vnútrajšok je vyzdobený 68 obrazmi s bohato pozlátenými rámami. Najzaujímavejším dielom v múzeu je 20ročná práca Perastanky Hijacinty Kunič-Mijivičovej motív oltárneho obrazu, ktorý vyšila hodvábnymi niťami a i svojimi vlasmi v gobelíne v roku 1928.

Mesto Kotor s veľmi bohatou históriou je vzácne kultúrne a prírodné svetové dedičstvo je pod ochranou UNESCO-a. V stredoveku malo 30 kostolov a 7 kláštorov. Svojou monumentálnosťou a konštrukciou predstavujú kotorské steny jedinečnú zvláštnosť,obklopujú celé mesto a kľukatia sa nad ním v dĺžke 4,5km. Množstvom kult.-hist. pamiatok je Kotor atraktívnym turistickým centrom, je križovatkou dôležitých ciest. Cesta dlhá 40km s mnohými serpetýnami spája Kotor cez Njeguši s Cetinjom. Vytesaná priamo do skalných ciest sa zaraďuje k najyaujímavejším horským cestám v Európe.