Cyklozájazd 2022 – Šumava 

Doprava: v závislosti od počtu prihláseným účastníkov – dodávkou alebo autobusom. Možnosť vlastnej dopravy.

Ubytovanie: 7x v hoteli Vydra v obci Srní

Stravovanie: 7x polpenzia; raňajky a večere

Cena: 429 EUR

Minimálny počet účastníkov: 30

Termín prihlášok: do 28.02. 2022 Tento termín ja dôležitý vzhľadom na skutočnosť, že ubytovanie je potrebné objednať v dostatočnom predstihu!